Streaming og webcast

Prokam AS tilbyr streaming og webcast. Vi har lang erfaring innen både TV-produksjon, underholdning og markedsføring. Nå kan vi hjelpe deg med webinarer,  hybride konferanser og andre videoproduksjoner.

HER ER NOE AV DET VI HAR GJORT SÅ LANGT:

Audiovisuell teknologi og kompetanse

Spør oss om streaming og webcast. Vi tilbyr tekniske løsninger for produksjon av video eller strømming på internett. Vi bruker en smidig og effektiv teknologi som håndterer alt fra enkle webinarer til avanserte hybride arrangementer og TV-produksjoner. Med vår hjelp kan du kombinere fysiske arrangementer med digital deltakelse.

Prokam AS driver hovedsakelig med utleie av audiovisuelt produksjonsutstyr.  Men vi formidler også personell med kompetanse innen lyd- og bildeproduksjon. Vi besørger både dokumentasjon og digital publisering av arrangementer. Gjennom vår nettbutikk kan du til og med selge digitale billetter og betalt tilgang til videoinnhold som du har.

Her er noen av prosjektene vi har gjennomført:

  • Arctic Race Folkefesten 
    • Flerkamera videoproduksjon fra Festplassen i Namsos som kilde inn til en skybasert videosending. På oppdrag for TA-media.
  • Revy-Norge Rundt 
    • Vi reiste på landsturne sammen med Norsk Revyfestival og sendte direkte fra revyforestillinger på nettsider hos lokalaviser og humorportalen.no