Video som utvider

Vi har teknologi som gir nye audiovisuelle muligheter. 

Du får tekniske løsninger som bygger bro mellom analog og digital kommunikasjon.

Vår målgruppe er arrangører, lyd- og bildeprodusenter, medieaktører og annet næringsliv.

LYD OG BILDE

Vi får det til å virke

Webinar

Teknologi for avvikling av videokonferanser UTEN fysisk tilstedeværende publikum.

AV-teknikk

Teknologi for avvikling av videokonferanser MED fysisk tilstedeværende publikum.

Livestreaming

Direktesendinger publisert til publikum som ikke er fysisk tilstede.

Hybride arrangementer

Teknologi for avvikling av tilstelninger med samtidig deltakelse både fysisk og digitalt.

Flersteds eventer

Teknologi for avvikling av samtidige arrangementer på ulike steder med overføring av lyd og bilde begge veger.

Videoproduksjoner

Teknologi for opptak med flere kameraer for dokumentasjon eller senere publisering.

SHOWREEL

Prokam AS har formidlet lyd og bilde til publikum siden 2021

Vi har reist Norge rundt sammen med både D.D.E. og Norsk Revyfestival. Vi har avviklet en og samme konferanse samtidig i Namsos og Rørvik. Vi har strømmet korona-konserter, laget sendinger fra svømmestevne og sendt debatter i lokalavisa.